Tréning, mint tapasztalati tanulás

Tapasztalati tanulás lényege, hogy a tapasztalatok megélésén és feldolgozásán keresztül egy logikai kapcsolat jön létre az élmény, a tapasztalás és a hétköznapi élet helyzetei között, amely valójában a tanulást eredményezi.

Minél több érzékszervünk vesz részt az ismeretszerzésben, annál inkább nő a tanulás, illetve képzés hatékonysági foka. Amennyiben saját cselekvésünk is részét képezi az ismeretszerzési folyamatnak, még magasabbá válhat a felkészültség szintje.

Ebből adódóan a tréning, mint a készségfejlesztés elsődleges lehetősége, az egyik leghatékonyabb tanulási mód. A tréning lehetőséget ad arra, hogy a hétköznapi helyzetben lezajló folyamatokat, viselkedéseket kockázatmentes körülmények között modellezzük. A coachinggal, a mediációval ellentétben alap működési egysége a Csoport, optimálisan 8-12 fő. Trénerként, pont az, az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogyan kezeljem egységként a csoportot úgy, hogy mindeközben a résztvevők egyenként is úgy érezzék, hogy hozzájuk szólok, a tréning róluk szól. A résztvevők nem általában visznek magukkal tanulságokat, tudást, hanem alapvetőn csak azt, ami valamiért megérintette őket.

Szakterületeim

Lean-Kaizen alapú változásmenedzsment, vezető támogató és fejlesztő programok. Kommunikáció, értékesítési technikák, ügyfélkapcsolat menedzsmentje, tárgyalástechnika, együttműködési hatékonyságot fejlesztő programok. Konfliktuskezelés, asszertivitás, időgazdálkodás, kiválasztás, stresszkezelés.

Selfness – Regattaedző, speciális geocaching típusú és teljesítmény orientált outdoor programok. Projekt szimuláció, stratégiaalkotás.

Büszke vagyok rá, ha a résztvevőim a tréningen

Elérték, hogy egy új szemlélettel tekintettek önmagukra és a környezetükre. Aminek eredményeként képessé váltak arra, hogy a sikereiket felismerni és megélni tudják. Önbizalmukban megerősítve bátrabban hozzák meg saját döntéseiket és vállalnak felelősséget. Nyitottabbá, befogadóbbá váltak. Könnyebbé vált számukra a különbözőségek tolerálása, a konfliktusok kezelése, a kommunikáció, az önkifejezés.

Miért fejlődjünk együtt?

Egy csapat és az abban eltöltött idő, az együttgondolkodás, egy teljesen más dimenziója az új ismeretek megszerzésének. Egy csapatban sokkal erőteljesebbek, érthetőbbek a történések, a tanulságok. A megélt szituációs feladatokban a visszacsatolások, a kontrol azonnali, a saját élmény hatása meghatározó. A felelősség és a következmények terhe azonban itt nem nyomasztó, így a gondolkodás, a mozgás szabadsága, a kreativitás látványos eredményeket, fontos felismeréseket tud produkálni. Az együtt töltött idő alatt összekapcsolódó szellemi tőke, az egyéni sorsok, tapasztalatok, szinte észrevétlenül segítenek minket a saját világunk megismerésében és elfogadásában épp úgy, mint a mások tiszteletének megtanulásában.