Coach-szakmai etika

Általában a coachok hasonló etikai normák, értékrend mentén végzik munkájukat, de úgy gondolom ezek rögzítése elengedhetetlen egy közös munka elkezdése előtt, világos és egyértelmű keretet szabva az együttműködésünknek.

Hit

Hiszek benne, hogy az Ügyfél képes az életét teljesebbé tenni, és ehhez mind a megfelelő adottságokkal, mind a szükséges elszántsággal rendelkezik.

Bizalom

Bízom abban, hogy az Ügyfélnek számos választási lehetősége van, és hogy sokkal jobb eredményekre is képes, mint amit a coachingot megelőzően tapasztalt önmagával kapcsolatban.

Tisztelet

Elfogadom az Ügyfél egyéniségét és értékrendjét. Döntéseit nem kérdőjelezem meg, még akkor sem, ha azok esetlegesen a saját érdekei vagy a coaching célja ellen szólnak.

Visszajelzések

Az általam adott visszajelzések minden esetben személyre szabottak, a legjobb szándékaim szerint konstruktívak, és kizárólag az Ügyfél érdekeit szolgálják.

Prioritás

A közös munka során az első és egyetlen szempontom, hogy mire van az Ügyfélnek szüksége céljai eléréséhez, élete kiteljesedéséhez.

Titoktartás

A közös munka során és azt követően teljes titoktartást vállalok mindarról, amit az Ügyfél a coaching folyamat során elmondott vagy tett.

Pontosság

A találkozókat pontosan, összeszedetten és felkészülten kezdjük, illetve fejezzük be.

Hitelesség

Csak olyan témákban vállalok coachingot, amelyekben megfelelő tapasztalattal rendelkezem, és amelyeket sikeresen megoldottam

Üléseken kívüli találkozás

A közös munka ideje alatt az Ügyféllel nem találkozom a coaching találkozók keretén kívül. A véletlenszerű találkozások alkalmával a kapcsolatfelvételt nem kezdeményezem, ez az ügyfél döntésén múlik. Ez részemről nem udvariatlanság, hanem az Ügyfél magánszférájának a tiszteletben tartása.

Működési határok

Nem nyújtok egészségügyi, pénzügyi, befektetési, vagy egyéb bármilyen konkrét tanácsadást. A coaching folyamata során megszületett döntések forrása kizárólag az Ügyfél lehet.

Szabad választás

Az Ügyfélnek szabad döntési joga van az ülések tartalmát és menetét, valamint a találkozók gyakoriságát illetően.

Érdekkizárás

Az Ügyféltől hallott üzleti és pénzügyi ötleteket semmilyen formában nem használom fel saját céljaimra.

A folyamat megszakítása

Egyes esetekben fenntartom a jogot a coaching-folyamat átmeneti felfüggesztésére vagy teljes megszakítására: amennyiben az Ügyféllel személyes vagy szakmai szempontból nem érzem

önmagam kompatibilisnek; amennyiben az Ügyfél problémája a szakterületemen kívül esik, és a coaching-folyamatban láthatóan nem megoldható; amennyiben az Ügyfél érezhetően nem elég motivált a változásra (rendszeresen nem készít semmilyen házi feladatot, sorozatban lemondja a találkozókat, stb.)

Önfejlesztés

Elkötelezett vagyok saját személyes és szakmai fejlődésem iránt. Kapcsolatban állok más coachokkal, tudásomat folyamatosan frissítem, és szükség esetén szakszerű szupervíziót veszek igénybe.