Mediáció

ÁLLÁSFOGLALÁSOK HELYETT, ÉRDEKEK…

az érdek : egy adott személy szükségleteit,

érdekeltségét fejezi ki, egy adott problémában,

míg az állásfoglalás: az egyik fél egyoldalú

megoldása, a pozíciója megtartására.

Jelentése: mediare = egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni

A mediáció egy speciális konfliktuskezelő módszer, amelynek lényege, hogy:

– két fél vitájában, jellemzően kettő, de lehet több is

– a felek, közös megegyezésével

– egy semleges, harmadik fél, a mediátor jár közben

A mediációval alapvető célom, egy mindkét fél által elfogadott egyezség létrehozása.

Ez pedig az egyik leglényegesebb eltérés pl. egy coaching folyamattól, mondjuk egy szintén két résztvevős párkapcsolati coachingtól. Mediátorként  elégedett lehetek és be kell, hogy „érjem” a megállapodással, ha az a feleknek elfogadható. Nem tisztem feltétlenül tovább finomíttatni, jobbá tenni azt. Lényegében összegzek, mederben tartok, koordinálok, rendszerezek.  Coachként, ennél jóval többet szeretnék elérni az ügyfeleimmel. A lehető legjobbat, legtöbbet kihozni belőlük. Akár új, eddig ismeretlen erőforrásaik feltárásával és mozgósításával.

Eszközeiben viszont a mediáció számos hasznos átfedést mutat a coachig, vagy akár a tréning területeivel: kérdezéstechnika, asszertivitás, aktív-hallgatás, értő figyelem, konfliktuskezelés, személyiség tipológia, stb.

Illetve azt itt is leszögezhetjük, a mediátor hitelessége, a személyisége a legfontosabb eszköz, amivel dolgozik.

Területeim:

válási, párkapcsolati, családi (felnőtt testvérek közötti, anyós-viták,

kamaszmediáció stb.) üzleti, gazdasági, munkaügyi, (cégen belüli, cégek közötti

stb) fogyasztóvédelmi, oktatási, társadalmi csoportok közötti, önkormányzati,

szomszédsági, egészségügyi, áldozat-elkövető stb.

MI A MEDIÁCIÓ LÉNYEGE?

 • közös célok keresése, felismerése

 • közös feladatok (a felek számára) kialakítása

 • alternatív megoldások keresése

 • negatív attitődök változtatása

 • látens problémák feltárása

 • empátiás, tárgyalási készségek fejlesztése

 • az előítéletesség csökkentése

 • a konfliktuskezelési nívó emelkedése.

A MEDIÁCIÓ CÉLJA

 • a vita jellegének megváltoztatása, kiterjedésének megakadályozása

 • a folyamat katalizálása és irányítása

 • az együttműködés kialakítása, elősegítése

 • a probléma fokozatos (lépésről, lépésre zajló) megoldása

 • többféle, lehetséges megoldás kidolgozása

 • a feleknek a holtpontokon való átsegítése

 • a felek közötti erőegyensúly fenntartása

 • konszenzusos, realisztikus, működő egyezségre jutás

 • a résztvevőkkel szembeni méltányos eljárás

A MEDIÁCIÓVAL LEHETŐSEGET ADOK AZ EMBEREKNEK, HOGY

 • hatékonyan kommunikáljanak (tudjanak beszélni, figyelni és meghallgatni)

 • szabadon elmondják az érzéseiket, ötleteiket, észrevételeiket

 • egyezkedjenek, tárgyaljanak

 • kompetensen részt vegyenek a saját életükre vonatkozó döntéseik kimunkálásában

 • ügyeiket, konfliktusaikat bizalmasan, egy önkéntes strukturált folyamat keretében vitassák meg.